Welcome, Guest. Please Login
YaBB - Yet another Bulletin Board
  YaBB is sponsored by XIMinc!
  HomeHelpSearchLogin  
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic Print
"Storskotsbalk" för Racing & Cruising (Read 1409 times)
Susy Creamcheese
Ex Member

"Storskotsbalk" för Racing & Cruising
28.08.2011 at 21:31:25
 
Jag är på väg att bygga en "storskotsbalk" som inte har full Racinghöjd. Anledningen är att jag vill ha möjlighet att använda Lagunbordet i sittbrunnen, och samtidigt få upp storskotskontrollerna så dom funkar när jag sitter och burkar. Jag har räknat ut att "balken" ska upp ca 160 mm ovanför tofterna, för att bordet ska få en lagom höjd och Harken lovartsskotvagn / storskotet ska fungera bra. Jag har jämfört med en J/24 som har toft / skotbalk på samma höjd.
Är det någon mer som är intresserad av denna hybrid så skulle vi kunna låta någon tillverka några ex. Jag har nästan gett upp mitt eget projekt. Pluggen är klar och formen skulle gjutas i nu men det blir aldrig av.
Lasse
Back to top
 
 
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic Print